Day: November 3, 2022

แชมป์ บอลโลก ล่าสุด 2022

แชมป์ บอลโลก ล่าสุด 2022 เข้ามาสมัครเล่นได้ก่อนใคร

ฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์จัดขึ้นที่บราซิลในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2493 เป็นครั้งแรกที่ประเทศกลุ่มใหญ่ รวมทั้งบราซิล อุรุกวัย อาร์เจนตินา และชิลี ได้เล่นด้วยกันบนเวทีเดียว แชมป์ บอลโลก ล่าสุด 2021 การแข่งขันถูกเรียกว่า “ฟุตบอลโลก” เนื่องจากผู้จัดไม่ต้องการให้ชื่อเฉพาะ แม้ว่าบางประเทศจะไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของ FIFA ในขณะนั้น พวกเขาทั้งหมดได้เข้าร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบทีมฟุตบอลปัจจุบันของโลก...

Continue Reading →